21 d’oct. 2009

Noteflight_Sessió 2

- Obre la pàgina del noteflight
- Crea una partitura de 8 compassos
- Que comenci i acabi en do (agut o greu)
- Que el compàs 4 acabi amb la nota sol
- Utilitza blanques, negres, corxeres i semicorxeres amb algun puntet, treset, lligadura
- Intenta pensar el que inclouràs, no ho facis tot desordenat. Intenta buscar simetries...
- Inventa't un petit text
- Un cop acabis, posa-li un títol i el teu nom
- Escriu paraules que expressin la manera com s'ha d'interpretar
- Grava-ho i envia-li a la professora abans d'acabar la classe